Rover 18-25 år

Roverscoutavdelningen är för dig mellan 18-25 år.

Roverscouten vandrar vidare utåt och bortåt genom att söka egna projekt och stötta andra i deras utveckling. Namnet är valt med hänsyn både till dess betydelse och för att poängtera de ökade internationella möjligheterna, genom att Rover är ett etablerat internationellt begrepp.

Roverscouting är programverksamheten som görs för medlemmar mellan 18-25 år. alder-roverRoverscouting består oftast av projekt där man bildar ett roverlag eller projektgrupp som gör något under en begränsad tid. Exempel på aktiviteter kan vara en hajk, planera ett läger, genomföra en fjällvandring eller bara träffas och laga en bit mat ihop. Roverscouterna har ingen särskild ledare och är i de flesta fall en helt självgående grupp.

 

Vill du vara med i vår gemenskap – kontakta oss!