Kort historik om lägergården Bävsjön

År 1907 startar Robert Baden Powell scouting och genomför väldens första scoutläger på Brownsea Island, en liten ö i Poole Harbour vid Englands sydkust. Tre år senare genomför Göteborgs Scoutkår sitt första scoutläger, troligtvis det första i Sverige, i trakten av Kolboryd i Lerum. Man fick stor inspiration av landskapet och naturen vilket gjorde att man knappt en kilometer från lägerområdet år 1928 påbörjade byggnationen av lägergården Bävsjön. Detta gör Bävsjön till en av Sveriges äldsta lägergårdar avsedd för scouting.

Första huset på anläggningen bestod endast av en röd liten stuga som revs 1934 för att bereda plats för en större byggnad. Byggnationen skedde på en bit mark som direktör Fraenckel upplät åt scouterna. Efter kriget 1945 delades Göteborgs Scoutkår upp i flera scoutkårer och Göteborgs Scoutkår blev ett distrikt för dessa scoutkårer. I och med uppdelningen bilades Rya Scoutkår som också fick ansvaret att förvalta lägergården. Detta föll sig naturligt eftersom den del av fjärde kolonnen, som ägde stugan, ingick i Hisingskåren. År 1948 köper man marken av direktör Fraenckel med en avbetalningsplan på 10 år.

 

Kåken
Kåken

 

I början av 60-talet gjordes en stor insats att bygga ut lägergården som tidigare endast bestått av en stor stuga. Man utökade lägergården med ytterligare en stuga samt fyra mindre patrullstugor. År 1976 köper man 3,5 hektar mark till av kommunen för att möjliggöra en framtida utbyggnad.

 

Bävsjön

I början av 90-talet hade Rya Scoutkår knappa ledarresurser. Efter några år av bristande underhåll inser man att man inte har resurser nog för att kunna förvalta lägergården.

År 1993 skänker Rya Scoutkår lägergården till Högsbotorps Scoutkår. I samma skog som Sveriges första scoutläger hölls står idag den över 90 år gamla lägergården med en historia som sträcker sig ända tillbaka till den tiden då scouting kom till Sverige. En lägergård som ägs av Högsbotorps Scoutkår, väl värd att bevara.