Våren 2021 och Covid-19

12 januari, 2021 av Jonas Ahnoff

Kåren har beslutat att fysiska möten är ok under vintern/våren 2021 under förutsättningarna att avdelningsledarna känner sig trygga med det samt att nedanstående punkter följs.

• Ingen verksamhet med scouter ska bedrivas inomhus.
• Vuxna ska inte samlas inomhus.
• Vuxna ska hålla avstånd från varandra och ledare bör påminna externa vuxna om detta.
• Vuxna ska i möjligaste mån iaktta försiktighet utanför verksamheten.
• Vuxna och barn ska följa hygienrutiner, särskilt vid hantering av gemensamt material.
• Verksamheten bör anpassas för att minska behov av material från gården eller förberedelser inomhus.
• Avdelningar ska minimera antalet ledare på plats. Max fyra ledare.
• Inga barn eller vuxna ska delta i verksamheten eller vistas vid gården med förkylningssymtom eller om de varit i kontakt med smittade senaste sju dagarna.
• Inga externa vuxna ska delta i verksamheten eller vistas vid gården utöver de ledare och föräldrar som hör till avdelningen vanligtvis.
• Rekrytering av nya scouter eller ledare sker i samråd med styrelsen.

Respektive avdelning beslutar själva hur just deras verksamhet utformas, för frågor, kontakta dina ledare!